CHAI XỊT DẦU TẨY 63 MÁY, KEO VÀ NHỰA TRÊN KIM LOẠI, VẢI SỢI