Xuất khẩu dệt may của Pakistan giảm 7,34%

Xuất khẩu dệt may của Pakistan đã giảm 909 triệu USD trong 11 tháng (từ 7/2015 tới tháng 5/2016) của năm tài khóa sắp hết do sụt giảm sản lượng bông và tăng trưởng kinh tế chậm lại của Trung Quốc.

Hàng dệt xuất khẩu của nước này đạt giá trị 11,5 tỷ USD trong giai đoạn 11 tháng của năm tài khóa 2015-2016 so với 12,4 tỷ USD của giai đoạn tương ứng của năm tài khóa trước, cho thấy sụt giảm 7,34%.

Dữ liệu mới nhất của Cục Thống kê Pakistan (PBS) cho thấy xuất khẩu dệt may đã giảm 3,53% xuống còn 1,07 tỷ USD trong tháng 5 năm 2016.

Xuất khẩu tất cả các mặt hàng dệt chính đã giảm trừ hàng may mặc sẵn.

Xuất khẩu hàng may mặc đã tăng 4,24%.

Tuy nhiên xuất khẩu bông nguyên liệu giảm xuống còn 76 triệu USD trong giai đoạn 11 tháng xuống từ 146,3 triệu USD của cùng kỳ năm tài khóa trước, cho thấy giảm 48,04%.

Xuất khẩu sợi bông giảm xuống còn 1,17 tỷ USD từ 1,73 tỷ USD, giảm 32,05%.

Tương tự, xuất khẩu vải bông giảm 2,1 tỷ USD từ 2,3 tỷ USD, giảm 9,25%.

Xuất khẩu sợi bông chải thô và sợi bông chải kỹ giảm 97,6%, xuất khẩu các loại sợi khác trừ sợi bông đã giảm 23,92% xuống còn 30,7 triệu USD trong giai đoạn này so với 40,31 triệu USD của năm trước.

Xuất khẩu hàng may mặc dệt kim trong giai đoạn này giảm xuống còn 2,15 tỷ USD từ giá trị 2,19 tỷ USD và xuất khẩu khăn trải giường giảm xuống còn 1,86 tỷ USD từ giá trị 1,93  tỷ USD.

Tương tự xuất khẩu vải bạt và vải dầu, tơ tằm và hàng dệt tổng hợp và các mặt hàng may khác (trừ khăn mặt và khăn trải giường) cũng giảm.

Tổng xuất khẩu của Pakistan đã giảm xuống 19,2 tỷ USD trong giai đoạn 11 tháng của năm tài khóa 2015-2016 từ 21,9 tỷ USD của cùng kỳ năm trước, giảm 12,37% chủ yếu do sụt giảm to lớn trong xuất khẩu hàng dệt.

Nguyễn Hoàng Minh

Theo http://nation.com.pk/business/21-Jun-2016/textile-exports-fall-by-7-34pc-to-11-5b

Tin Liên Quan